A downloadable Visual Novel Game for Windows and macOS

Download NowName your own price

Een Visual Novel. Je wordt wakker in een bos nadat je opeens onwel werd in je eigen huis. Je weet niet waar je bent of waar je heen moet. Tijdens je reis naar het zoeken van een uitweg kom je allemaal verschillende wezens tegen. De game is nog in development en is dus nog niet compleet, ik ben van plan om er verder aan te werken in de toekomst!

Download

Download NowName your own price

Click download now to get access to the following files:

SlapendBos-1.0-mac.zip 92 MB
SlapendBos-1.0-pc.zip 110 MB

Leave a comment

Log in with itch.io to leave a comment.